Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 14 ’22

Dieven bestelen frituur in volle avonddrukte

MinderhoutTwee mannen hebben donderdagavond even voor 18 uur frituur ‘t Kartoffeltje bestolen. Ze drongen via een zijdeur de achterkeuken in en gingen aan de haal met een aanzienlijke geldsom. “Dit is echt te gek voor woorden”, zegt zaakvoerster Xian…

auteur

Get notified of new articles from this auteur