Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roos van Dam for Emerce
Oct 05 ’18

Zo gebruik je emotie als motivatie voor online koopgedrag

Ook in tijden van datagestuurde websites is menselijke emotie nog altijd van groot belang. Maar hoe wek je online empathie op? Deze tips helpen je conversie emotioneel vooruit.

Hoe je je voelt bepaalt wat je doet. Zo zoeken mensen bijvoorbeeld toenade…

auteur

Get notified of new articles from this auteur