Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan Hensels for De Limburger
Jan 05 ’22

‘Het wordt tijd dat de mensen in Midden-Limburg wakker worden’

Bij sommige omwonenden en milieuorganisaties leven vragen en zorgen over de geplande komst van een bedrijf naar Buggenum dat huishoudelijk afval gaat verwerken tot grondstof voor het maken van waterstof. Sommige zijn juist positief.

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Jan Hensels

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden