Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Arthur Maathuis for Tubantia
Oct 02 ’18

Lezersbrieven — Pasar zonder toekomst

Afgelopen weekend heb ik de pasar malam bezocht in Enschede. Als dit evenement nog recht van bestaan heeft, zou er heel veel moeten veranderen. Zoals het nu gaat, is totaal verkeerd.

De pasar malam staat normaal gesproken voor gezellig eten, voor weer…

auteur

Get notified of new articles from this auteur