Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 23 ’19

We komen domweg ruimte tekort en moeten kiezen

De groei is doorgeschoten. We hebben de natuur jarenlang overbelast met stikstof. Er moeten heldere keuzes worden gemaakt: welke ruimte voor welke ambities?

Koning Willem-Alexander hield het op Prinsjesdag op beperkte robuuste groei van de economie. M…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Cyril Hoevenaars

BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, FD

Frank van den Dungen

BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, FD