Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sophia van den Hoek for de Volkskrant
Sep 28 ’19

Beter / leven — Gespierd blijven

Antwoord op lezersvragen over gezondheid, voeding, leefstijl en psyche. Deze week: waarom verliezen mensen bij een tijd rust zo snel hun spieren, terwijl sommige dieren daar geen last van hebben?

Weken in de sportschool gezwoegd, maar één vakantie vol…

auteur

Get notified of new articles from this auteur