Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tanja Dierckx for Knack
Jun 05 ’19

Prikkels komen zo hard binnen — AUTISME BIJ JONGEREN

‘Zet honderd jongeren met autisme op een rij’ zegt Peter Vermeulen, pedagoog bij het kennis- en ondersteuningscentrum Autisme Centraal, ‘en het eerste wat opvalt, is hoe verschillend ze zijn’.

De diagnose ‘autisme’ wordt steeds vaker gesteld, maar de …

auteur

Get notified of new articles from this auteur