Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Edwin Bredius for De Telegraaf
Sep 16 ’19

Inbraak bij Tino Martin

Zanger Tino Martin heeft opnieuw te maken met een enorme tegenslag. Niet alleen zijn relatie met Kimberley ligt overhoop, ook zijn huis is een puinhoop. Dieven wisten bij de zanger binnen te dringen en zijn er met zijn kluis vandoor gegaan.

auteur

Get notified of new articles from this auteur