Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sven Vonck for Knack
Dec 01 ’21

Met een Chief Happiness Officer los je het niet op — GEZOCHT: DE MOTIVATIE OM LANGER TE WERKEN

Een grondige pensioenhervorming is niet voldoende om mensen langer aan het werk te houden. Ook op de werkvloer moet het anders. ‘Laten we stoppen met jobs leuk te maken. Dat helpt ons niet vooruit.’

Zodra ze de kans krijgen om met pensioen te gaan, zu…

auteur

Get notified of new articles from this auteur