Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Astrid van den Hoek for Nederlands Dagblad
Oct 30 ’19

Kort en Klein: een roofvogel die dure sms'jes verstuurt

Onderzoekers in Rusland volgen roofvogels met een apparaatje dat doorgeeft waar ze zijn. Een van de vogels bleek helemaal naar Iran te zijn gevlogen.

De apparaatjes, gps-trackers genoemd, hebben een verbinding met een mobiel netwerk nodig om de sms’je…

auteur

Get notified of new articles from this auteur