Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Boris van Zonneveld for Technisch Weekblad
Sep 10 ’20

'De veiligste kernreactor ooit gebouwd'

De Franse energiereus EDF bouwt wereldwijd kerncentrales. Het reactorontwerp van de modernste generatie, de EPR, is van de hand van dochteronderneming Framatome. Experts Philippe Videlaine en Alain Chabod vertellen wat de EPR beter maakt dan vorige g…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Boris van Zonneveld

De Telegraaf, Elsevier Weekblad, Kijk, Nieuwe Revu