Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom van Beurden for BN DeStem
May 16 ’18

Snel klaar met warm examen

Was het moeilijk? Of viel het mee? Wij volgen de examens in de regio.

Vandaag: Engels voor de havo, op de KSE in Etten-Leur

Elf Engelse leesteksten kregen de eindexamenleerlingen van de…

auteur

Get notified of new articles from this auteur