Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 04 ’21

Ook Biden wil dat Mexico een muur vormt tegen migranten

Migranten uit Honduras trachten mee te rijden met een vrachttrein naar het noorden van Mexico.

© Arthur Debruyne

Migranten uit Midden-Amerika hopen dat VS-president Joe Biden gastvrijer is dan zijn voorganger Donald Trump. Er zijn versoepelingen, maar …

auteur

Get notified of new articles from this auteur