Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jorrit Rijpma for Het Parool
Mar 27 ’21

Migratie: Opvang in de regio kan alleen met steun Europa aan gastlanden — Inzet voor vluchteling ook hier nodig

Voor veel Europese landen is opvang van vluchtelingen in de regio het doel. Met een nieuw regeerakkoord in aantocht geven Jorrit Rijpma en Thea Hilhorst adviezen en tips uit eigen onderzoek.

Migratie en asiel blijven hete hangijzers. Toch lijken polit…

auteur

Get notified of new articles from this auteur