Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Hub Dohmen for Emerce
Aug 04 ’21

Online advertenties preventief screenen op merkinbreuk: de wettelijke (on)mogelijkheden

Online advertenties voor namaakproducten liggen juridisch gevoelig: wie is er aansprakelijk? Een zaak tussen Tommy Hilfiger en Facebook en verdere jurisprudentie maken duidelijk waar platforms toe verplicht zijn en wat je als benadeeld merk kunt doen…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Hub Dohmen

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer