Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 02 ’21

Dennis Plantinga: wereldverbeteraar, sportpromotor en koffiebrander — 'Als je het zelf zo goed hebt, denk dan ook aan anderen'

Duizendpoot Dennis Plantinga kent de geheimen van de Braziliaanse Yellow Bourbon en Ethiopische koffie Djimmah. Maar net zo goed die van de beste korfbalstrategie of de aanpak van Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland. Hij leeft en geniet volop, maar e…

auteur

Get notified of new articles from this auteur