Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Brieven 21/10/2019

Boijmans in de klas

Helaas, weer pindakaas

Op 13 januari 2011 stuurde ik een brief naar aanleiding van Boijmans koopt Schippers’ Pindakaasvloer. Het werd geplaatst. Ik schreef dat ik in Delft had meegeschreeuwd tégen de bezuinigingen van de cultuursect…