Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sjoerd Mulder for Trouw
Sep 23 ’21

Als een preek in tien minuten kan, waarom zou die dan langer moeten duren?

Een preek van tien minuten is lang genoeg, vindt de paus. Daar denken veel protestanten anders over. ‘Katholieken zouden wel wat beter mogen leren preken.’

Een preek moet niet langer duren dan tien minuten, zei paus Franciscus vorige week. Een preek, …

auteur

Get notified of new articles from this auteur