Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stijn Fens for Trouw
Jan 14 ’22

Kerkleider — Het Franciscus-effect valt een beetje tegen

Lange tijd was de relatie tussen de Nederlandse katholieken en Rome stekelig. Toen was daar Franciscus, een paus die wat meer op 'onze' lijn leek te zitten. Maar ook onder hem stromen de kerken in ons land niet vol.

Weinig mensen zullen bij de aanblik…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stijn Fens

De Morgen, De Ondernemer, HLN, Het Parool