Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

André Oerlemans for Change Inc. (NL)
Jun 21 ’22

Chemelot met goede rapportcijfers op weg naar schoonste chemiesite van Europa

Over een kleine 30 jaar moeten de 60 fabrieken van zeventien productiebedrijven op chemiesite Chemelot in Geleen geen broeikasgassen meer uitstoten en volledig circulair zijn. Met opnieuw een flinke vermindering van de CO2-uitstoot in 2021 en de aans…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

André Oerlemans

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Change Inc. (NL)