Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Arnold Winkel for de Gelderlander
Oct 15 ’21

Stukje grond over? Plant dan bijna gratis een vogelbosje in de Veluwe

In de herfst en de winter eten sommige vogels en dieren de bessen van struiken en bomen. Die vogels kunnen worden geholpen met het aanplanten van vogelbosjes. Dat zijn bosjes met vooral besdragende struiken zoals meidoorn, kardinaalsmuts, lijsterbes …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Arnold Winkel

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer