Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tessa Ponjee for NSMBL
May 26 ’20

Last van menstruatiepijn? Wij hebben de beste tips tegen deze pijn verzameld

Ugh, de menstruatie. Alsof maandelijks bloeden al niet vervelend genoeg is, komt er vaak ook nog een hoop pijn bij kijken. Natuurlijk zijn er medicijnen tegen deze pijn, maar die helpen niet altijd. Dus hoe kom je van menstruatiepijn af? Wij hebben e…

auteur

Get notified of new articles from this auteur