Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 24 ’18

Brief zorgt voor ontroering

Elke dag verschijnen in deze krant oproepjes van lezers die op zoek zijn naar allerlei zaken. Wat is het verhaal achter deze oproepjes? En is het gelukt om het gevraagde te bemachtigen? Vandaag: Daphne Haegens die op zoek was naar iemand die een bijz…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Timo van de Kasteele

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer