Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

prof. dr. M.J. Paul for Reformatorisch Dagblad
Jan 30 ’20

Karakter en doel van satan belicht

Er is een grote geestelijke strijd gaande in deze wereld. Ieder mens is hierbij betrokken en het is van het hoogste belang dat we weten bij welke partij we horen.

We worden eveneens bedreigd door grote geestelijke gevaren en het is nodig dat we die ke…

auteur

Get notified of new articles from this auteur