Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Simon Wauters for Voetbalkrant
Mar 19 ’20

Vlap: "Was niet altijd even makkelijk, maar sta in mijn debuutseizoen toch maar mooi in de dubbele cijfers"

Anderlecht en zomeraanwinst Michel Vlap beleefden al een vreemd seizoen vóór de coronacrisis uitbrak. De Nederlander sprak nu met Algemeen Dagblad over zijn situatie.

Anderlecht pakte de laatste weken zestien op 21. In de laatste drie wedstrijden was …

auteur

Get notified of new articles from this auteur