Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sam Dewilde for Humo
Apr 10 ’18

‘In België zijn we niet meer bezig met vooruitgang, maar zijn we bang om te verliezen wat we hebben’ — Op zoek naar de gelukkigste en ongelukkigste plaatsen ter wereld — REPORTAGES

Geluk zit in een klein hoekje en dus ging freelancejournalist Jan De Deken het daar zoeken. Zijn boek ‘Melk, honing, kerosine: op reis naar de gelukkigste en ongelukkigste plaatsen ter wereld’ leidde hem van de Peruviaanse jungle en een Congolees nat…

auteur

Get notified of new articles from this auteur