Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sep 04 ’19

Unorthadox: “Ik heb me altijd opgesteld als bruggenbouwer tussen de oude en de nieuwe Kaap” — Interviewserie

Waar vinden we de herinneringen van de stad, als we verder kijken dan archieven, straatnamen en monumenten? Deze zomer duiken we in de persoonlijke geschiedenis van vijf markante Rotterdammers en hun wijken. Rapper, dichter, songwriter en theatermake…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs