Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 28 ’21

Examens 2021 — 'Vmbo Engels was een makkie'

Een makkie was het schijnbaar, het examen Engels vmbo. De meeste leerlingen hadden niet eens de volle twee uur nodig om alle teksten door te spitten.

In totaal kregen de leerlingen twaalf Engelse teksten voorgeschoteld. Zowel Madelief de Bruin (16) al…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Mariska den Hartog

AD, Brabants Dagblad, De Ondernemer, De Stentor