Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anoek Nuyens, Jacco Prantl for De Correspondent
Sep 07 ’21

Pronk: onze nieuwe podcast over oude idealen (en waar linkse politiek in vredesnaam gebleven is)

Toen ik (Anoek) mijn vrienden vertelde dat ik regelmatig bij oud-politicus Jan Pronk (81) langsging, keken ze me in eerste instantie vragend aan. Wat moet jij met zo’n oude witte man, vroegen ze.

Terwijl zij bezig waren met activisme en identiteitsvra…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs