Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nicole Goud for PlusOnline
Dec 20 ’21

Voorlopige aanslag 2022 ontvangen

Vorige week hebben mijn man en ik een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 ontvangen. Ik heb er even snel naar gekeken maar het lijkt of de Belastingdienst iets heeft gedaan met mijn hypotheekrente. Kan dit kloppen en waar moet ik op letten?

Van…

auteur

Get notified of new articles from this auteur