Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Eline Boer for Leeuwarder Courant
Dec 28 ’18

Vernielingen bij nieuw fietspad naast station Werpsterhoeke

LEEUWARDEN Bij het nieuwe stationsgebied van de Werpsterhoeke zijn meerdere borden en jonge bomen vernield. Vermoedelijk is dit tijdens de kerstdagen gebeurd.

Het is een treurig beeld: naast het gloednieuwe fietspad (Soldatepaad) bij de Werpsterhoeke …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Eline Boer

Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant