Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ruud Thelosen for Brabants Dagblad
Mar 02 ’20

We worden wel degelijk dommer door smartphone

Er zijn genoeg redenen om elke smartphone te voorzien van een medische bijsluiter. Een specialist vindt deze elektronica zo gevaarlijk dat ze een sticker verdienen met het opschrift 'Gevaarlijk voor de kindergezondheid'.

Dagelijks zie en ervaar ik de …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Ruud Thelosen

BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, PW.