Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Kirsten van Santen for Leeuwarder Courant
Jun 05 ’18

Kanoetles knarst en charmeert tegelijk

Arme Mient. Wacht je met smart op je vader die het hooggeëerd publiek over de kanoet, een wonderbaarlijke vogel, gaat vertellen – maar moet je erkennen dat hij alwéér niet op komt dagen. Heit is weer eens te druk met de grootste passie in zijn leven;…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Kirsten van Santen

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden