Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 31 ’19

Vijftien jaar cel geëist tegen Rik B. voor moord op Aldrik Frik

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren in de Haagse rechtbank vijftien jaar cel geëist tegen Alphenaar Rik B. voor de gewelddadige moord op zijn zakenpartner Aldrik Frik (54) uit Dreischor.

Het levenloze lichaam van Frik werd op 3 augustus 2018 in zij…

auteur

Get notified of new articles from this auteur