Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sander Schouten for Business Insider
Aug 30 ’18

Mag je een buschauffeur ontslaan omdat hij tijdens een rit op zijn mobiel zit? Dit zegt de rechter

ANALYSE – Het gebruiken van je mobieltje tijdens het rijden: het mag niet, het is gevaarlijk en toch doen we het allemaal weleens. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn.

Zo veroorzaakte een buschauffeur een ongeluk toen hij zijn mobieltje gebruikte tijde…

auteur

Get notified of new articles from this auteur