Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roosje van der Kamp for Het Parool
Nov 24 ’21

House of Gucci lijkt nog het meest op een filmische versie van namaaktassen

House of Gucci, met Adam Driver en Lady Gaga in de hoofdrollen, laat zien hoe de familie Gucci het mode-imperium uit haar handen liet vallen. Helaas heeft de film veel van een namaak-Gucci-tas.

In een scène in de eerste helft van House of Gucci, waari…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Roosje van der Kamp

Dagblad van het Noorden, Het Parool, Leeuwarder Courant