Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tijmen Schauwaert for BN DeStem
Mar 12 ’21

'Bijbaan is weggevallen!' op kamers in coronatijd

Hoe is deze tijd voor jou?

,,Lastig, zoals het voor de meeste studenten is. Mijn bijbaan is weggevallen! Normaal werkte ik als freeflexer bij een soort uitzendbureau dat me steeds bij verschillende horecabedrijven liet bedienen. Nu de horeca dicht is,…

auteur

Get notified of new articles from this auteur