Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sarah Sitanala for NU.nl
Oct 20 ’21

Wat vijftig uur onafgebroken dansen met je lichaam doet

Ruim een miljoen mensen keken zaterdag naar de ontknoping van De Dansmarathon op SBS6. De 21 overgebleven danskoppels konden nog amper op hun benen staan en probeerden met veel pijn en moeite in beweging te blijven. Hoe slecht is zo'n uitputtingsslag…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Sarah Sitanala

BN DeStem, Dagblad van het Noorden, De Ondernemer, HLN