Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Henk Langenhuijsen for Brabants Dagblad
Sep 28 ’18

Torteldûfkes is blijspel op recept

,,Kussie, kussie, kussie." De twee verliefden, Tessa en Bas, tortelen wat af met elkaar. Blind voor de werkelijkheid stappen ze in een avontuur met verborgen gebreken.

Dat levert weer onverwachte verwikkelingen en een hoop gekissebis op. Daarmee breng…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Henk Langenhuijsen

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, de Gelderlander