Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ben Lankamp for de Volkskrant
Aug 15 ’19

Grijze ochtend, 's middags zon Weer

Een lagedrukgebied trekt donderdag van Schotland naar Noorwegen. Het bijbehorende koufront verplaatst zich eveneens oostwaarts, over Denemarken, het noordwesten van Duitsland en Nederland. De ochtend verloopt vrij grijs in ons land, met verspreid nog…

auteur

Get notified of new articles from this auteur