Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Achraf El Johari for Het Parool
Nov 20 ’19

‘Jongeren zijn net zo essentieel voor de stad als leraren’

De nieuwe huisvestingsverordening biedt geen uitzicht voor Amsterdamse jongeren met een laag inkomen, stelt Achraf El Johari, initiatiefnemer Netwerk Amsterdamse Jongerenhuisvesting.

Vanaf vandaag is er eindelijk een potentieel lichtpuntje voor woning…

auteur

Get notified of new articles from this auteur