Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tim van Iersel for Reformatorisch Dagblad
Sep 09 ’19

Ook wie oud is of dementie heeft, mag er zijn in de kerk

Als de kerk het lichaam van Christus is en juist die delen die het zwakst lijken het meest noodzakelijk zijn, betekent dit dat zowel hulpbehoevende ouderen als mensen met dementie onmisbaar zijn.

Wat zou er ontbreken in de kerk als de ouderen er niet …

auteur

Get notified of new articles from this auteur