Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sarah Sitanala for NU.nl
Oct 13 ’21

Inzetten op het voorkomen van ziektes lijkt makkelijker gezegd dan gedaan

De laatste jaren lijkt de gezondheidszorg steeds meer ingericht op preventie en het voorkomen van ziektes. Voorkomen is immers beter dan genezen, lijkt het idee. Hoe ziet dat eruit en hoe pakken we dat aan?

if(window.loadAdvertSlot) window.loadAdvertS…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Sarah Sitanala

BN DeStem, Dagblad van het Noorden, De Ondernemer, HLN