Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Siep de Haan for de Volkskrant
Jan 13 ’21

'Klassen' leert dat het om góéd onderwijs draait

Onderwijs Probleem in ons onderwijs is niet segregatie, maar een gebrek aan hoogwaardige kennisoverdracht.

Segregatie is zo erg niet, we kiezen er vaak zelf voor. Als we eerlijk zijn, leven we graag in onze eigen bubbel. Dat geldt net zo voor de Neder…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Siep de Haan

Dagblad van het Noorden, Het Parool, Leeuwarder Courant, Trouw