Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Henk Langenhuijsen for Brabants Dagblad
Sep 07 ’20

BLUV brengt het theaterplezier terug

In de buitenlucht van De Graafse Akker in Den Bosch, ging afgelopen vrijdag 'De Knecht van Twee Meesters' van theatergroep BLUV in première. De spelers brachten met deze klassieke komedie, na een lange tijd van onthouding, het theaterplezier terug.

De…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Henk Langenhuijsen

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, de Gelderlander