Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 23 ’22

Truus (67) uit Oldenzaal heeft ‘menstrua­tie-kast’ aan huis: ‘Armoede wordt steeds erger’

videoOLDENZAAL - Armoede in Oldenzaal is vaak onzichtbaar. Maar dat betekent niet dat het er niet is. Truus van Gaalen (67) uit Oldenzaal zet zich belangeloos in voor mensen die haar hulp hard nodig hebben. Nu ook met een ‘menstruatie-kast’ aan huis.…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Aileen Slot

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer