Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bert Hidding for Dagblad van het Noorden
Sep 27 ’18

De grootste vervuiler, dat zijn we zelf

We kunnen grootverbruikers van energie wel van vervuiling beschuldigen, maar we zijn door ons eigen consumptiegedrag de aanstichter en dus mede schuldig.

Langzamerhand dringt de impact van de energietransitie door tot de gewone burger. Aangezwengeld d…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Bert Hidding

Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant