Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Feb 12 ’19

Feis was de spil in de terugkeer van Rotterdam Hiphophoofdstad

Under Pressure

De wereld gaat naar de kloten en jij bent verantwoordelijk. Toch?

Op Nieuwjaarsdag werd Faisal Mssyeh alias Feis (32) doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg. Rotterdam verloor een inwoner, buurtvader en stadsambassadeur. Maar ook: een spil…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs