Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Siep de Haan for Het Parool
Oct 11 ’21

Opinie: ‘Vrouwen hadden assertiever kunnen zijn tegen wethouder Ivens’

Hadden de vrouwen die vertelden over het grensoverschrijdende gedrag van de opgestapte wethouder Laurens Ivens niet assertiever kunnen reageren? Dat vraagt Siep de Haan zich in deze lezersbrief af. ‘Waarom zeg je niet wat duidelijker: ‘Meneer Ivens, …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Siep de Haan

Dagblad van het Noorden, Het Parool, Leeuwarder Courant, Trouw