Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jul 30 ’20

Mentaal kan de tweede golf hard aankomen: “De frustraties zijn groter”

Hoe zwaar is het om nu al een tweede golf te moeten verteren nadat je eindelijk weer wat van je vrijheid kon proeven? Bij Tele-Onthaal merken ze alvast een stijging van het aantal coronagerelateerde gesprekken. ‘De frustraties zijn groter.’

Ze slaapt …

auteur

Get notified of new articles from this auteur